69 mã chứng khoán trên HOSE không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), tính đến ngày 26/9/2022, trên sàn này hiện có 69 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Đa phần các cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ đều là chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt hoặc bị tạm ngừng giao dịch.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong số 69 mã không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này, có 19 mã vào diện chứng khoán bị cảnh báo; có 19 mã rơi vào diện kiểm soát; 17 mã có lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 âm và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022 là con số âm; số còn lại là do thời gian niêm yết dưới 6 tháng, vi phạm về công bố thông tin hoặc nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật về thuế.

Chuyên đề