640 tỷ đồng xây Trung tâm kỹ thuật chất lượng cao Bệnh viện 19-8

(BĐT) - Bệnh viện 19-8 (Chủ đầu tư) đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm khám, điều trị kỹ thuật chất lượng cao Bệnh viện 19-8, với tổng mức đầu tư 640 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Gói thầu XL03 Xây dựng nhà điều trị trung tâm, chống mối, sân đường nội bộ, đường ống thoát nước ngoài nhà (giá gói thầu 309,904 tỷ đồng) đang được đấu thầu rộng rãi qua mạng, dự kiến mở thầu ngày 24/10/2023. Quý I/2024, Gói thầu XL04 Xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị công trình (234,768 tỷ đồng) sẽ hoàn tất lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi.

Dự án là bước chuẩn bị để đưa Bệnh viện 19-8 trở thành bệnh viện hạng đặc biệt trong tương lai gần và hướng tới mục tiêu đến năm 2030 ngang tầm với các bệnh viện Trung ương, phục vụ hiệu quả công tác xã hội hóa.

Chuyên đề