(BĐT) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp Khoa Ung bướu thành Trung tâm Ung bướu thuộc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) vùng Tây Nguyên.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư là 630,292 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện Dự án sử dụng ngân sách Trung ương là 610,292 tỷ đồng, ngân sách Tỉnh là 20 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk được giao làm bên mời thầu.

Theo kế hoạch, quý II/2022 sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng đối với Gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Quý III/2022 sẽ tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Thời gian thực hiện hợp đồng của 2 gói thầu này lần lượt là 75 ngày và 45 ngày.