Trong 6 tân Bí thư, người nhiều tuổi nhất sinh năm 1965, người trẻ nhất sinh năm 1976.
6 Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy vừa được phân công, phê chuẩn ảnh 1