565 tỷ đồng đấu thầu thuốc tập trung tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đang trong thời gian lựa chọn nhà thầu thực hiện 3 gói thầu thuộc Kế hoạch Đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương năm 2021 phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh năm 2022 - 2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh, với tổng dự toán là 565,379 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Gói thầu Thuốc generic (496,082 tỷ đồng); Gói thầu Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (52,088 tỷ đồng) và Gói thầu Vị thuốc cổ truyền (17,208 tỷ đồng), cùng được đấu thầu rộng rãi, không qua mạng, dự kiến mở thầu ngày 27/1/2022.

Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước cấp, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, nguồn thu do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán và các nguồn thu hợp pháp khác năm 2022 - 2023 của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 24 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Chuyên đề