(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, lũy kế 5 tháng đầu năm 2020, đã giải ngân nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 712 triệu USD, tương đương khoảng 16.520 tỷ đồng, trong đó cấp phát khoảng 549 triệu USD, vay về cho vay lại khoảng 164 triệu USD.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Trong 5 tháng đầu năm 2020, Chính phủ đã ký kết 5 hiệp định vay vốn nước ngoài với Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Hàn Quốc trị giá khoảng 523 triệu USD.

Trong tháng 5/2020, thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 177 triệu USD (cao hơn tốc độ rút vốn bình quân 4 tháng đầu năm khoảng 130 triệu USD/tháng), trong đó cấp phát khoảng 153 triệu USD, cho vay lại khoảng 25 triệu USD.

Trước đó, ngày 25/5, Chính phủ đã ban hành Nghị định 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Theo đó, nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước là vốn ODA, vốn vay ưu đãi được sử dụng cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên.