5 tháng đầu năm 2024, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 2.641 nghìn lượt người

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo từ Cục Thống kê TP. Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm 2024, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 2.641 nghìn lượt người, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng lượt khách du lịch đến Hà Nội tháng 5 ước đạt 547 nghìn lượt người, giảm 1% so với tháng trước và tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 2.641 nghìn lượt người, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế tháng 5 ước đạt 392 nghìn lượt người, giảm 1,7% so với tháng trước và tăng 64,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đạt 1.917 nghìn lượt người, tăng 56,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Hàn Quốc đạt 223 nghìn lượt người, tăng 26,9%; Trung Quốc 206 nghìn lượt người, gấp 2,2 lần; Mỹ 130,4 nghìn lượt người, tăng 34,2%; Anh 113,6 nghìn lượt người, tăng 59,3%; Pháp 103,8 nghìn lượt người, tăng 76%; Nhật Bản 102,6 nghìn lượt người, tăng 37%; Đức 75,8 nghìn lượt người, tăng 66,5%; Malaysia đạt 50,6 nghìn lượt khách, tăng 16,6%; Canada 41,3 nghìn lượt người, tăng 40,2%; Singapore 38,8 nghìn lượt người, tăng 7,8%; Thái Lan 34,4 nghìn lượt người, giảm 28,6%.

Khách nội địa tháng 5 ước đạt 155 nghìn lượt người, tăng 1% so với tháng trước và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, khách trong nước đến Hà Nội đạt 724 nghìn lượt người, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trên địa bàn TP. Hà Nội hiện có 3.760 cơ sở lưu trú du lịch với 71,2 nghìn phòng, trong đó 607 khách sạn được xếp hạng từ 1 - 5 sao với 26,6 nghìn phòng, chiếm 37% tổng số phòng và 16% tổng số cơ sở lưu trú du lịch.

Trong tháng 5, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn từ 1 - 5 sao ước đạt 64,7%, giảm 1,7% so với tháng trước và tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1 - 5 sao ạt 63,9%, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Chuyên đề