(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, 5 tháng đầu năm 2022, tổng trả nợ Chính phủ khoảng 102.541 tỷ đồng (30,5% kế hoạch). Trong đó: trả nợ trong nước 75.648 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài 26.893 tỷ đồng; trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 93.441 tỷ đồng (31,2% kế hoạch), trả nợ cho vay lại khoảng 9.100 tỷ đồng (25,3% kế hoạch).
Kế hoạch vay của Chính phủ năm 2022 là 673.546 tỷ đồng, trong đó vay bù đắp bội chi ngân sách trung ương là 450.700 tỷ đồng. Ảnh: Nhã Chi

Kế hoạch vay của Chính phủ năm 2022 là 673.546 tỷ đồng, trong đó vay bù đắp bội chi ngân sách trung ương là 450.700 tỷ đồng. Ảnh: Nhã Chi

Tại Quyết định 448/QĐ-TTg ngày 12/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 3 năm 2022 - 2024 và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022, trả nợ của Chính phủ năm 2022 khoảng 335.815 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ 299.849 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại 35.966 tỷ đồng.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, vay trong nước và vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 60.422 tỷ đồng (đạt 8,97% kế hoạch năm 2022 được Chính phủ phê duyệt), trong đó vay cho ngân sách trung ương (NSTW) khoảng 57.341 tỷ đồng (bằng 8,86% kế hoạch), vay về cho vay lại 3.081 tỷ đồng (11,54% hạn mức được Chính phủ phê duyệt).

Theo Quyết định 448/QĐ-TTg, kế hoạch vay của Chính phủ năm 2022 là 673.546 tỷ đồng, trong đó vay bù đắp bội chi NSTW là 450.700 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc là 196.149 tỷ đồng; vay về cho vay lại là 26.697 tỷ đồng.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, Chính phủ ký kết được 1 Hiệp định và 1 Công hàm trao đổi với tổng trị giá 211 triệu USD. Trong đó, Chính phủ thực hiện ký kết 1 Công hàm trao đổi với Nhật Bản trị giá 18,87 tỷ Yên (tương đương 175 triệu USD) cho Dự án Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất.