490 tỷ đồng xây dựng Nhà đa năng - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (Chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu) đang triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Nhà đa năng - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, với tổng mức đầu tư 490 tỷ đồng.
Phối cảnh Nhà đa năng - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Phối cảnh Nhà đa năng - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Theo đó, Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị (giá gói thầu 454,75 tỷ đồng; thời gian thực hiện 26 tháng) đang được đấu thầu rộng rãi qua mạng, dự kiến mở thầu ngày 9/10/2023.

Việc đầu tư Dự án nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cũng như nghiên cứu đề tài khoa học, phục vụ công tác đào tạo, hoàn thành nhiệm vụ được Bộ Xây dựng giao, phù hợp với quy hoạch phát triển của ngành; bổ sung cơ sở vật chất hiện có, tạo điểm nhấn về mỹ quan cho Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Chuyên đề