(BĐT) - Số liệu vừa được Bộ Tài chính công bố cho thấy, lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) 4 tháng đạt 491,38 nghìn tỷ đồng, bằng 32,5% dự toán, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, thu nội địa 4 tháng đạt 408,76 nghìn tỷ đồng, bằng 32,3% dự toán, giảm 3,7% so cùng kỳ năm 2019. Thu từ dầu thô 4 tháng ước đạt 18,3 nghìn tỷ đồng, bằng 52,1% dự toán, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 4 tháng đạt ước đạt 63,9 nghìn tỷ đồng, bằng 30,8% dự toán, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2019, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 101 nghìn tỷ đồng, bằng 29,9% dự toán, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2019; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 37 nghìn tỷ đồng, bằng 28,5% dự toán.

Chi NSNN 4 tháng đạt 472,1 nghìn tỷ đồng, bằng 27% dự toán, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2019, Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 89,3 nghìn tỷ đồng, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước; chi trả nợ lãi 41,2 nghìn tỷ đồng, tăng 4%; chi thường xuyên 339,1 nghìn tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2019.