(BĐT) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, 4 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt 32,07 tỷ USD, trong đó xuất khẩu (XK) đạt khoảng 17,15 tỷ USD, tăng 24,2%; nhập khẩu (NK) ước khoảng 14,93 tỷ USD, tăng 48,7%; xuất siêu khoảng 2,2 tỷ USD, giảm 41,1% so với cùng kỳ năm 2020.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

4 tháng đầu năm 2021, nhiều sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị XK tăng gồm: cao su tăng 111,6%; chè tăng 7,9%; gạo tăng 1,2%; nhóm hàng rau quả tăng 9,5%; sắn và sản phẩm từ sắn tăng 23,9%; sản phẩm chăn nuôi tăng 37,4%; cá tra tăng 2,8%; tôm tăng 5,5%; sản phẩm gỗ tăng 71,4%; mây, tre, cói thảm tăng 65,9% và quế tăng 28,1%. Một số mặt hàng có giá trị XK giảm, như: cà phê giảm 11,6%; hạt điều giảm 7,8%...

Về thị trường XK, 4 tháng đầu năm 2021, Việt Nam XK nông lâm thủy sản tới các thị trường thuộc khu vực châu Á chiếm 46,9% thị phần, châu Mỹ chiếm 27,6% thị phần, châu Âu chiếm 10,0% thị phần, châu Đại Dương chiếm 1,4% và châu Phi chiếm 1,4% thị phần.

Trong đó, 4 thị trường XK chính là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc với thị phần lần lượt là 25,1%, 23,3%, 6,8% và 4,9%.

Ở chiều ngược lại, 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch NK các mặt hàng nông lâm thủy sản ước khoảng 14,93 tỷ USD, tăng 48,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, giá trị NK các mặt hàng nông sản chính ước đạt 5,01 tỷ USD, tăng 121,9%; nhóm sản phẩm chăn nuôi khoảng 1,38 tỷ USD, tăng 36,9%; nhóm hàng thủy sản ước khoảng 679 triệu USD, tăng 22,1%; nhóm lâm sản chính khoảng 997,4 triệu USD, tăng 33,7%; nhóm đầu vào sản xuất khoảng 2,31 tỷ USD, tăng 40,1%.