(BĐT) - 4 gói thầu do Phòng quản lý đô thị thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) làm bên mời thầu (BMT) ngay khi phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) đã nhận được nhiều kiến nghị của các nhà thầu. Đó là các gói thầu khảo sát lập bản đồ địa hình, lập đồ án quy hoạch phân khu các khu vực Bồng Sơn, Hoài Nhơn; Tam Quan - Hoài Nhơn; Hoài Thanh Tây - Hoài Nhơn; Hoài Hương - Hoài Nhơn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Sau khi nghiên cứu HSMT, một nhà thầu có địa chỉ tại TP.HCM gửi văn bản đề nghị làm rõ HSMT. Một nhà thầu khác tại Bình Định gọi điện đến đường dây nóng của Báo Đấu thầu phản ánh với nhiều bức xúc. Cả hai nhà thầu đều cho rằng, tiêu chí hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong HSMT là hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, gây nên cạnh tranh không bình đẳng. “Đây là biểu hiện lạm dụng yêu cầu quá cao, quy định ngoài lĩnh vực đấu thầu để triệt tiêu nhà thầu. Đặc biệt, với gói thầu tư vấn (khảo sát địa hình + lập đồ án quy hoạch), các nhà thầu chỉ cần có đủ năng lực theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và Nghị định 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Việc BMT đưa ra tiêu chí lạ, dị biệt này là trực tiếp tạo ra rào cản cho đông đảo nhà thầu, vi phạm Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Trả lời nhà thầu về việc làm rõ HSMT, Phòng Quản lý đô thị thị xã Hoài Nhơn cho rằng: Đây là gói thầu khảo sát lập bản đồ địa hình và lập đồ án quy hoạch phân khu có quy mô lớn, là đô thị trung tâm của thị xã Hoài Nhơn nên việc lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm và uy tín là rất cần thiết. Hiện tại, chủ trương của Chính phủ xây dựng Chính phủ điện tử và áp dụng các quy trình kiểm soát thủ tục theo hướng thống nhất quản lý chất lượng tiên tiến không những đối với lĩnh vực hành chính công mà cả đối với doanh nghiệp. Do vậy, việc đưa ra tiêu chí “nhà thầu đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến” là cần thiết đối với Gói thầu, nhằm đảm bảo phát triển không gian đô thị thị xã Hoài Nhơn.

Phản hồi này không nhận được sự đồng thuận của các nhà thầu. Một nhà thầu đưa ra nhận định: “Nếu BMT bảo lưu quan điểm, coi tiêu chí hạn chế cạnh tranh như hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến là cần thiết đối với Gói thầu, chúng tôi không thể tham gia được. Do đó, kịch bản dù đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ 1 nhà thầu tham gia sẽ lặp lại ở cả 4 gói thầu này”.

Thực tế cho thấy, cả 4 gói thầu nêu trên mỗi gói đều chỉ có 1 nhà thầu tham dự. Cụ thể, Gói thầu Khảo sát lập bản đồ địa hình, lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1: 2000 khu vực đô thị Tam Quan - Hoài Nhơn (giá trị hơn 5,8 tỷ đồng, mở thầu ngày 24/3/2021) chỉ có Liên danh Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Bình Định - Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Khánh Hoà dự thầu. Liên danh này tiếp tục là nhà thầu duy nhất dự Gói thầu Khảo sát lập bản đồ địa hình, lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1:2000 khu vực đô thị Hoài Hương - Hoài Nhơn (giá trị hơn 3,2 tỷ đồng, mở thầu ngày 9/4/2021).

Gói thầu Khảo sát lập bản đồ địa hình, lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1:2000 khu vực đô thị Bồng Sơn - Hoài Nhơn (trị giá hơn 7,1 tỷ đồng, mở thầu ngày 24/3/2021) chỉ có Viện Kiến trúc quốc gia dự thầu. Viện Kiến trúc quốc gia cũng là nhà thầu duy nhất tham dự Gói thầu Khảo sát lập bản đồ địa hình, lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1:2000 khu vực Hoài Thanh Tây - Hoài Nhơn (giá trị hơn 3,5 tỷ đồng, mở thầu ngày 9/4/2021).