Từ ngày 1/4, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, bộ đội, thanh tra giao thông, nhân viên y tế lập 30 chốt để kiểm soát người đi vào thủ đô.
30 chốt kiểm soát ở cửa ngõ thủ đô ảnh 1
Theo vnexpress