3 nhà thầu xây lắp điện bị tố gian lận năng lực tài chính

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Báo Đấu thầu vừa nhận được đơn tố cáo về việc gian lận hồ sơ dự thầu của các nhà thầu gồm Công ty TNHH Điện địa phương, Công ty CP Xây dựng EVN Quốc tế 1 và Công ty CP Đầu tư xây lắp điện Hải Phòng trong quá trình tham dự nhiều gói thầu xây lắp điện thuộc Dự án Đường dây 500 kV Nhiệt điện Vân Phong - Nhiệt điện Vĩnh Tân. 
3 nhà thầu xây lắp điện bị tố cáo về việc gian lận hồ sơ dự thầu tham dự nhiều gói thầu thuộc Dự án Đường dây 500 kV Nhiệt điện Vân Phong - Nhiệt điện Vĩnh Tân. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
3 nhà thầu xây lắp điện bị tố cáo về việc gian lận hồ sơ dự thầu tham dự nhiều gói thầu thuộc Dự án Đường dây 500 kV Nhiệt điện Vân Phong - Nhiệt điện Vĩnh Tân. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án nói trên, Liên danh Công ty TNHH Điện địa phương - Công ty CP Xây dựng EVN Quốc tế 1 được công bố trúng Gói thầu số 6 Xây lắp đường dây từ G6 đến G12 (bao gồm tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng) với giá 131,82 tỷ đồng; Gói thầu số 9 Xây lắp đường dây từ G22 đến G27A (bao gồm tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng) với giá 87,7 tỷ đồng; Gói thầu số 5 Xây lắp đường dây từ điểm đầu đến G6 (bao gồm tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng) với giá 154,3 tỷ đồng.

Tại Gói thầu số 10 Xây lắp đường dây từ G27A đến G32 (bao gồm tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng), Liên danh Công ty CP Lắp máy - Công ty CP Xây dựng EVN Quốc tế 1 được công bố trúng thầu với giá 94,5 tỷ đồng. Tại Gói thầu số 7 Xây lắp đường dây từ G12 đến G18 (bao gồm tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng), Liên danh Công ty CP Đầu tư xây lắp điện Hải Phòng - Công ty CP Alphanam E&C trúng thầu với giá 105,9 tỷ đồng.

Theo đơn gửi tới Báo Đấu thầu, doanh thu ghi nhận trong báo cáo tài chính (BCTC) được các doanh nghiệp trên sử dụng trong hồ sơ dự thầu (HSDT) có sự chênh lệch lớn so với con số trong BCTC gửi cơ quan thuế. Cụ thể, đối với Công ty CP Xây dựng EVN Quốc tế 1, con số doanh thu tại BCTC năm 2017 và 2018 trong HSDT lần lượt là 66,5 tỷ đồng và 79,8 tỷ đồng, cao hơn tương ứng 36 tỷ đồng và 48 tỷ đồng so với con số trong BCTC nộp cơ quan thuế.

Với Công ty CP Đầu tư xây lắp điện Hải Phòng, số liệu doanh thu năm 2018 trong HSDT là 509,5 tỷ đồng, cao hơn 3 tỷ đồng so với số liệu gửi cơ quan thuế.

Đối với trường hợp của Công ty TNHH Điện địa phương, số liệu doanh thu 4 năm (2017 - 2020) đều có sự chênh lệch rất lớn. Cụ thể, doanh thu năm 2017 - 2020 trong HSDT lần lượt là 131 tỷ đồng, 140,3 tỷ đồng, 145,8 tỷ đồng, 151 tỷ đồng, cao hơn tương ứng 97,8 tỷ đồng, 117,1 tỷ đồng, 78,6 tỷ đồng, 54,2 tỷ đồng so với con số trong BCTC gửi cơ quan thuế.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, một cán bộ của Chủ đầu tư xác nhận có sự sai lệch số liệu trên và cho biết Chủ đầu tư đã chấm dứt hợp đồng với Liên danh Điện địa phương - Xây dựng EVN Quốc tế 1 tại Gói thầu số 5. Trường hợp của Công ty CP Xây dựng EVN Quốc tế 1 là do cơ quan thuế mới thanh tra doanh nghiệp này, theo đó không chấp nhận nhiều khoản doanh thu ghi nhận trong BCTC sử dụng trong HSDT.

Đối với trường hợp của Công ty TNHH Điện địa phương, công ty này cho biết, các khoản chênh lệch là do cách ghi nhận doanh thu của doanh nghiệp khác với cách ghi nhận của cơ quan thuế.

Theo một chuyên gia về kiểm toán, để xác định báo cáo nào là báo cáo đúng thì cần phải tìm hiểu kỹ hơn, nếu chỉ đơn giản là so sánh báo cáo nộp cơ quan thuế và báo cáo trong đấu thầu thì không đủ cơ sở để kết luận đâu là báo cáo đúng. Tuy nhiên, nếu chênh lệch nhiều thì khó có thể nói là do áp dụng khác nhau về chính sách kế toán và thuế. Trong tình huống này có 2 khả năng: một là doanh nghiệp lập báo cáo có sai lệch so với doanh thu ghi nhận trên sổ sách để đủ điều kiện tham dự gói thầu; hai là nếu báo cáo sử dụng trong HSDT là số thực tế thì doanh nghiệp nộp thiếu nghĩa vụ thuế.

Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, từ năm 2017 đến nay, Công ty CP Xây dựng EVN Quốc tế 1 được lựa chọn thực hiện khoảng 20 gói thầu với tổng giá trúng thầu 750 tỷ đồng; Công ty TNHH Điện địa phương trúng 7 gói thầu với tổng giá 375 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư xây lắp điện Hải Phòng trúng 78 gói thầu với tổng giá khoảng 1.000 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư