(BĐT) - Rà soát tiến độ thi công các công trình thuộc Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên trên địa bàn 3 huyện Nam Trà My, Phước Sơn và Nam Giang, Ban Quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam cho biết, từ tháng 1/2016 đến hết tháng 11/2016, tổng số vốn đã giải ngân được của 3 huyện này là gần 37 tỷ đồng.
3 dự án giảm nghèo Tây Nguyên đã giải ngân được 37 tỷ đồng

Trong đó, Nam Trà My giải ngân hơn 11 tỷ đồng, Phước Sơn giải ngân gần 12 tỷ đồng, Nam Giang giải ngân gần 14 tỷ đồng.

Đối với một số công trình chậm tiến độ, đại diện các đơn vị thi công cho biết, nguyên nhân do bất cập trong khâu khảo sát, lập thiết kế đối với một số hạng mục. Ngoài ra, vốn giải ngân chậm trễ còn có nguyên nhân do các đơn vị thi công chưa quan tâm thực hiện việc lập hồ sơ khối lượng đối với hạng mục đã hoàn thành. Được biết, theo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tài chính, kế hoạch đấu thầu năm 2016 thuộc Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam, kế hoạch tài chính năm 2016 của Dự án là 95,456 tỷ đồng.