(BĐT) - Tổng cục Hải quan cho biết, đến đầu tháng 12, cả nước có 25/25 cục hải quan địa phương triển khai hệ thống hải quan tự động với 65 chi cục hải quan và 276 doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi.
Quản lý thủ tục Hải quan tự động là một bước tiến đưa khoa hoạc kỹ thuật vào đổi mới nền hành chính quốc gia. Ảnh minh họa: Internet

Quản lý thủ tục Hải quan tự động là một bước tiến đưa khoa hoạc kỹ thuật vào đổi mới nền hành chính quốc gia. Ảnh minh họa: Internet

Số lượng doanh nghiệp kết nối tập trung chủ yếu liên quan đến kinh doanh cảng biển, hãng tàu, địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung… Theo Tổng cục Hải quan, với số lượng doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng lớn tập trung trên nhiều địa bàn trong phạm vi toàn quốc nên Tổng cục Hải quan đã ưu tiên triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động trước cho những doanh nghiệp, đơn vị hải quan có tần suất giao dịch, lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn; mức độ sẵn sàng cao về hệ thống công nghệ thông tin; triển khai đồng bộ từ cảng đến các kho, bãi bảo đảm sự gắn kết giữa các khâu nghiệp vụ trong việc giám sát vận chuyển hàng hóa.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang tập trung triển khai Hệ thống đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kho ngoại quan.