(BĐT) - Số liệu thống kê mới nhất cho biết, đến nay, đã có 235 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, với khoảng 4,1 triệu bộ hồ sơ của gần 49.500 doanh nghiệp.
Đến tháng 9/2021, số bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia đã tăng gấp 4 lần, số lượng thủ tục hành chính tăng 39 lần, số lượng hồ sơ được khai báo tăng khoảng 193 lần. Ảnh: Phú An

Đến tháng 9/2021, số bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia đã tăng gấp 4 lần, số lượng thủ tục hành chính tăng 39 lần, số lượng hồ sơ được khai báo tăng khoảng 193 lần. Ảnh: Phú An

Tính từ khi vận hành chính thức (năm 2014) đến tháng 9/2021, số bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia đã tăng gấp 4 lần, số lượng thủ tục hành chính tăng 39 lần, số lượng doanh nghiệp tham gia tăng khoảng 23 lần, số lượng hồ sơ được khai báo tăng khoảng 193 lần.

Từ sau cuộc họp lần thứ bảy của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) vào tháng 9/2020 đến nay, các bộ đã triển khai chính thức 35 thủ tục (8 thủ tục của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 18 thủ tục của Bộ Y tế, 1 thủ tục của Ngân hàng Nhà nước, 6 thủ tục của Bộ Công Thương, 2 thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Các bộ, ngành cũng hoàn thành kiểm tra kết nối, đang chuẩn bị triển khai chính thức 6 thủ tục mới của Bộ Quốc phòng; nâng cấp, cập nhật 10 thủ tục.

Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN và kết nối ngoài ASEAN, Việt Nam đã kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 9 nước thành viên ASEAN. Tính từ khi triển khai (tháng 1/2018) đến ngày 20/9/2021, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 413.887 C/O, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 1.079.798 C/O. Tính chung sau hơn 2 năm kết nối chính thức (đến tháng 9/2021), số lượng chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử được trao đổi qua Cơ chế một cửa ASEAN tăng từ 4.445 C/O trong năm 2018 lên 1.493.685 C/O đến tháng 9/2021 (tăng 336 lần).