2 tháng đầu năm 2021, vốn FDI đăng ký tăng thêm tăng 2,5 lần

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2021, có nhiều tín hiệu tích cực trong thu hút, thực hiện vốn FDI.
2 tháng đầu năm 2021, vốn FDI đăng ký tăng thêm tăng 2,5 lần

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến 20/2/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt 5,46 tỷ USD, bằng 84,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, có 126 dự án mới được cấp GCNĐKĐT (giảm 74,8% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt 3,31 tỷ USD (giảm 33,9% so với cùng kỳ năm 2020 ). Vốn đăng ký mới giảm do trong cùng kỳ năm 2020 có Dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD. Nếu không tính dự án này, tổng vốn đầu tư đăng ký mới 2 tháng đầu năm 2021 sẽ tăng 82,6% so với cùng kỳ 2020.

Trong 2 tháng, có 115 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 23,8% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 1,61 tỷ USD (tăng 2,5 lần so với cùng kỳ ). 445 lượt GVMCP của nhà ĐTNN (giảm 71,9% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp 543,1 triệu USD (giảm 34,4% so với cùng kỳ).

2 tháng đầu năm 2021, vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 2,5 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất nhập khẩu của khu vực ĐTNN tiếp tục tăng trong 2 tháng đầu năm. Khu vực ĐTNN xuất siêu 6,5 tỷ USD kể cả dầu thô, bù đắp phần nhập siêu 3,9 tỷ USD của khu vực doanh nghiệp trong nước, giúp cả nước xuất siêu khoảng 2,9 tỷ USD.

Từ những số liệu thu hút FDI tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021, Cục Đầu tư nước ngoài nhận định, trong 2 tháng đầu năm, sự chuyển tiếp giữa Luật Đầu tư 2014 và Luật Đầu tư 2020 đã ảnh hưởng tới tình hình cấp mới/điều chỉnh các dự án ĐTNN tại Việt Nam. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở nhiều quốc gia và tại Việt Nam cũng làm ảnh hưởng tới việc đi lại cũng như các quyết định đầu tư mới và mở rộng dự án của các nhà đầu tư. Vì vậy, số dự án cấp mới, điều chỉnh vốn cũng như GVMCP của nhà ĐTNN đều giảm so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là số dự án điều chỉnh vốn giảm song quy mô vốn điều chỉnh tăng (từ 4,2 triệu USD/lượt trong 2 tháng năm 2020 lên gần 14 triệu USD/lượt trong 2 tháng năm 2021), làm tăng tổng vốn đầu tư điều chỉnh lên gấp 2,5 lần so với cùng kỳ. Vốn đăng ký mới và GVMCP tuy vẫn giảm, song mức độ giảm đã được cải thiện. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới, điều chỉnh và GVMCP trong 2 tháng năm 2021 giảm 15,6% so với cùng kỳ, tốt hơn nhiều so với tháng 1/2021 là giảm 62,2% so với cùng kỳ. Nhiều doanh nghiệp ĐTNN tiếp tục phục hồi, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tốt sau tác động của đại dịch Covid-19.

Tính lũy kế đến ngày 20/2/2021, cả nước có 33.215 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 388,8 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 234,36 tỷ USD, bằng gần 60,3% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Một số dự án lớn trong 2 tháng đầu năm 2021:

(1) Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản), tổng vốn đăng ký trên 1,31 tỷ USD với mục tiêu xây dựng một nhà máy nhiệt điện nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho lưới điện khu vực và hệ thống điện quốc gia tại Cần Thơ (cấp GCNĐKĐT ngày 22/01/2021).

(2) Dự án LG Display Hải Phòng (Hàn Quốc), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 750 triệu USD (GCNĐT điều chỉnh cấp ngày 4/2/2021).

(3) Dự án chế tạo lốp xe Radian (Trung Quốc) tại Tây Ninh, điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm hơn 312 triệu USD (GCNĐT điều chỉnh cấp ngày 6/1/2021).

(4) Dự án Nhà máy Kodi New Material Việt Nam (Singapore), vốn đầu tư đăng ký 270 triệu USD với mục tiêu sản xuất, gia công máy tính bảng và máy tính xách tay tại Bắc Giang (cấp GCNĐKĐT ngày 15/1/2021).

(5) Dự án công nghệ tế bào quang điện JA Solar PV Việt Nam (Trung Quốc), vốn đầu tư 210 triệu USD với mục tiêu sản xuất tấm tế bào quang điện tại Bắc Giang (cấp GCNĐKĐT ngày 15/1/2021).

Chuyên đề