2 gói thầu quy hoạch tại Hải Phòng và Nam Định: Làm rõ nửa vời, mỗi gói 1 nhà thầu “quen” dự

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Báo Đấu thầu nhận được kiến nghị của nhà thầu về việc bên mời thầu, chủ đầu tư tại Gói thầu Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng và Gói 03 Tư vấn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030 huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) không trả lời hoặc trả lời không đầy đủ các đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu và kiến nghị của nhà thầu. Điều này khiến nhà thầu nghi ngờ về tính công bằng, cạnh tranh, minh bạch của công tác đấu thầu tại 2 đơn vị này.
Gói thầu quy hoạch sử dụng đất tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng phát sinh văn bản đề nghị làm rõ do yêu cầu quá nhiều chuyên gia lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh minh họa: Nhã Chi
Gói thầu quy hoạch sử dụng đất tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng phát sinh văn bản đề nghị làm rõ do yêu cầu quá nhiều chuyên gia lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Gói thầu Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thủy Nguyên là Chủ đầu tư (CĐT), trực tiếp mời thầu. Gói thầu có giá 3,113 tỷ đồng, phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 2 - 24/4/2024.

Ngày 7/4/2024, nhà thầu đã gửi 2 văn bản đề nghị làm rõ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống), yêu cầu điều chỉnh một số nội dung tại HSMT có thể gây hạn chế cạnh tranh. Ngày 13/4/2024, BMT trả lời, trong đó cho biết CĐT đã sửa đổi một số nội dung của HSMT, nhưng không sửa yêu cầu về nhân sự như kiến nghị.

Cụ thể, HSMT yêu cầu: “8 nhân sự là chuyên gia chuyên ngành trắc địa bản đồ, địa chính, kiến trúc hoặc tin học; 6 nhân sự là chuyên gia khoa học đất và thổ nhưỡng; 9 nhân sự chuyên gia môi trường; 10 nhân sự là chuyên gia nông nghiệp”. Theo Bên mời thầu (BMT), gói thầu thực hiện ngắn, phạm vi thực hiện rộng trên địa bàn 37 xã và thị trấn; việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Thủy Nguyên có diện tích đất nông nghiệp lớn, do đó phải yêu cầu có đủ chuyên gia trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, khoa học đất và thổ nhưỡng để đánh giá về tính chất, loại đất cũng như ảnh hưởng của môi trường đến việc lập và điều chỉnh quy hoạch.

Ngày 17 và 18/4/2024, nhà thầu tiếp tục có 2 văn bản đề nghị làm rõ, cho rằng yêu cầu nhân sự mà CĐT bảo lưu là không phù hợp quy định, gây hạn chế cạnh tranh. Theo Nhà thầu, Nghị định 148/2020/NĐ-CP quy định tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện khi có đủ 2 điều kiện sau: có chức năng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; có ít nhất 5 cá nhân đủ điều kiện đó là có một trong các bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính và các chuyên ngành khác có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và có thời gian công tác trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan đến đất đai từ 24 tháng trở lên và đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 1 quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cùng cấp trở lên.

Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu, 2 văn bản đề nghị làm rõ này không được phản hồi. Đó là lý do dẫn đến ngày 26/4/2024, nhà thầu gửi văn bản kiến nghị trên Hệ thống về việc BMT vi phạm pháp luật đấu thầu, chưa trả lời làm rõ HSMT theo quy định. Đến ngày 16/5/2024, 3 văn bản kiến nghị không nhận được trả lời của chủ đầu tư.

Trao đổi với phóng viên, nhà thầu kiến nghị cho biết, việc yêu cầu quá nhiều chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp là rất cảm tính, không có cơ sở. Nhà thầu không nhận được bất cứ phản hồi nào về kiến nghị.

Gói thầu này chỉ có Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp tham dự và trúng thầu. với giá 3,103 tỷ đồng, giảm 10 triệu đồng so với giá gói thầu, thời gian thực hiện hợp đồng 45 ngày. Năm 2018, Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp từng trúng Gói thầu Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thủy Nguyên mời thầu.

Tại Gói 03 Tư vấn điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021- 2030 huyện Nghĩa Hưng, Ban Quản lý dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (CĐT, BMT) đã bỏ qua việc trả lời đề nghị làm rõ HSMT.

Gói thầu có giá 3,737 tỷ đồng, phát hành HSMT từ ngày 18/4 đến ngày 6/5/2024. Gói thầu cũng chỉ có 1 nhà thầu tham dự là Công ty CP Đo đạc địa chính và công trình Gia Huy. Đến 16 giờ ngày 16/5/2024, gói thầu chưa công bố mở hồ sơ đề xuất tài chính.

Trước đó, trong thời gian phát hành HSMT, nhà thầu có đề nghị làm rõ HSMT trên Hệ thống vào ngày 27/4 và 29/4/2024. Đến thời điểm đóng thầu, cả 2 văn bản nêu trên đều không được phản hồi. Sau đó, nhà thầu có 2 kiến nghị về việc BMT không làm rõ.

Tại gói thầu này, nhà thầu duy nhất tham dự - Công ty CP Đo đạc địa chính và công trình Gia Huy từng trúng Gói thầu Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nghĩa Hưng do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghĩa Hưng mời thầu năm 2023 và Gói thầu Lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Nghĩa Hưng do Ban quản lý dự án Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Nghĩa Hưng mời thầu năm 2021.

Chuyên đề