17/12: Báo cáo về các phương án giải quyết trạm BOT Cai Lậy

(BĐT) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang chỉ đạo các đơn vị thực hiện đếm xe đợt 1 tại trạm thu phí BOT Cai Lậy trong 4 ngày để tổng hợp số liệu về lưu lượng xe. Tổng cục sẽ có báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) trước 17/12/2017. Sau đó, Bộ GTVT sẽ báo cáo Chính phủ trước 22/12/2017.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trước đó, Bộ GTVT đã đề xuất 3 phương án giải quyết vấn đề của trạm thu phí BOT Cai Lậy. Cụ thể, phương án 1 giữ nguyên trạm, có biện pháp bổ sung nếu cần thiết để đảm bảo việc thu giá dịch vụ. Phương án 2 xây dựng thêm trạm trên tuyến tránh, thu giá dịch vụ hoàn vốn đầu tư cho cả tuyến tránh và phần đầu tư trên Quốc lộ 1 hiện hữu. Phương án 3 là di dời trạm về đặt trên tuyến tránh, Nhà nước hoàn trả phần kinh phí đầu tư trên Quốc lộ 1 hiện hữu, có điều tiết phân luồng giao thông. Trường hợp phương án tài chính không hiệu quả, Nhà nước sẽ hỗ trợ.

Tổng cục Đường bộ cho biết, ngoài 3 phương án nêu trên còn nghiên cứu thêm phương án thứ 4 đó là giữ nguyên trạm thu phí như hiện tại. Sau khi Dự án thu hồi đủ vốn đầu tư sửa chữa Quốc lộ 1, trạm BOT sẽ được dời vào tuyến tránh.                 

Chuyên đề