1,5 triệu tài khoản chứng khoán mở mới trong năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), nhà đầu tư trong nước tháng 12/2021 mở mới 226.580 tài khoản chứng khoán, tăng hơn 6.000 tài khoản so với tháng trước đó.

Cụ thể, nhà đầu tư cá nhân mở mới 226.390 tài khoản và 190 tài khoản đến từ nhà đầu tư tổ chức. Đây cũng là con số lớn trong lịch sử 21 năm thành lập thị trường chứng khoán.

Trong cả năm 2021, nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 1,5 triệu tài khoản chứng khoán, lớn gấp rưỡi tổng số tài khoản mở mới trong 4 năm 2017; 2018; 2019 và 2020 cộng lại (tổng 4 năm đạt 1,04 triệu tài khoản).

Về phía khối ngoại, nhà đầu tư trong tháng 12/2021 đã mở mới 306 tài khoản, giảm 191 tài khoản so với tháng trước. Lũy kế năm 2021, nhà đầu tư nước ngoài đã mở mới 4.439 tài khoản chứng khoán tại Việt Nam.

Như vậy, tính đến hết năm 2021, tổng số tài khoản chứng khoán đạt hơn 4,3 triệu, tương đương khoảng 4,4% dân số. Dù vậy, đây vẫn là tỷ lệ thấp hơn nhiều so với các quốc gia phát triển trong khu vực.

Chuyên đề