(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông đang phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu số 03XL Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình. Đây là gói xây lắp chính thuộc Dự án Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên tỉnh Đắk Nông. Dự án có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng.
Phối cảnh Dự án Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên tỉnh Đắk Nông

Phối cảnh Dự án Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên tỉnh Đắk Nông

Gói thầu 03XL trị giá 91,004 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng. Thời gian thi công dự kiến 1.095 ngày. Nhà thầu phải nộp bảo đảm dự thầu giá trị 2 tỷ đồng, thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 150 ngày. Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu tham dự phải đạt doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng tối thiểu là 60 tỷ đồng trong vòng 3 năm trở lại đây.