(BĐT) - Báo cáo về công tác quản lý nợ và tài chính đối ngoại từ đầu năm đến nay, Bộ Tài chính cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2020, Chính phủ đã ký kết 10 hiệp định vay vốn nước ngoài trị giá khoảng 977 triệu USD.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính đến 23/10/2020, đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 111,4 triệu USD, trong đó cấp phát khoảng 43,5 triệu USD, cho vay lại khoảng 67,9 triệu USD.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2020 (từ 1/1 - 23/10/2020), rút vốn nguồn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.622 triệu USD (tương đương khoảng 37.640 tỷ đồng, đạt khoảng 35,0% kế hoạch), trong đó cấp phát khoảng 1.002 triệu USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 620 triệu USD.

Về thực hiện nghĩa vụ trả nợ, trả nợ của Chính phủ trong tháng 10/2020 là khoảng 38.149 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 35.632 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 2.517 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đầu năm, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 278.888 tỷ đồng (tương đương với 76,1% kế hoạch cả năm), trong đó trả nợ trong nước khoảng 216.587 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 62.301 tỷ đồng.