10 tháng: 8 bộ, cơ quan trung ương và 1 địa phương giải ngân đầu tư công đạt dưới 20%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sau 10 tháng với nhiều nỗ lực, giải ngân vốn đầu tư công đã đạt trên 68% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đơn vị giải ngân thấp hơn rất nhiều, chưa được 1/3 mức bình quân chung của cả nước.
10 tháng, nhiều bộ, cơ quan trung ương, địa phương giải ngân trên 70%, có nơi chỉ dưới 20%. (Ảnh minh họa: Lê Tiên)
10 tháng, nhiều bộ, cơ quan trung ương, địa phương giải ngân trên 70%, có nơi chỉ dưới 20%. (Ảnh minh họa: Lê Tiên)

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp quyết liệt tại các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ và Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020. Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công, tổ chức 3 cuộc Hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thành lập các Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sửa đổi, hoàn thiện nhiều quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và tăng cường phân cấp cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương nhằm thúc đẩy việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Đến nay kết quả thực hiện đã có những biến chuyển rõ rệt.

Bộ KH&ĐT dẫn số liệu của Bộ Tài chính, ước giải ngân đến 31/10/2020 là 321.529,41 tỷ đồng đạt 68,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm (470.600 tỷ đồng), tăng so với cùng kỳ năm 2019 (đạt 49,83% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 54,69% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Tỷ lệ giải ngân có chênh lệch rất lớn giữa các đơn vị. Cụ thể, có 13 bộ, cơ quan trung ương và 21 địa phương có ước tỷ lệ giải ngân đến 31/10/2020 đạt trên 70%; có 18 bộ, cơ quan trung ương và 6 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 45%, trong đó, có 8 bộ, cơ quan trung ương và 1 địa phương (tỉnh Đồng Nai) có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20%.

Về tình hình giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020, Bộ KH&ĐT cho biết, số vốn NSNN năm 2020 còn lại chưa giao chi tiết là 13.750,88 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 7.494,729 tỷ đồng. Cụ thể, bộ, cơ quan trung ương là 7.044,125 tỷ đồng; các địa phương là 450,604 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ, Bộ KH&ĐT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cắt giảm 441,857 tỷ đồng (trong đó có 329,9 tỷ đồng chưa phân bổ) để điều chỉnh cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khác.

Chuyên đề