1 nhà thầu dự gói 514 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 28B đoạn qua Bình Thuận, Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Gói thầu XD02 Thi công xây dựng đoạn Km42+00 - Km69+00 thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B đoạn qua tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn thành mở thầu lúc 9 giờ 03 ngày 23/2/2024.

Gói thầu có dự toán 514,591 tỷ đồng; chủ đầu tư là Cục Đường bộ Việt Nam, bên mời thầu là Ban Quản lý dự án 5. Gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện 600 ngày.

Nhà thầu duy nhất tham dự là Liên danh Công ty CP Giao thông xây dựng số 1 - Công ty CP Đầu tư xây dựng 886 Thành Nam - Công ty CP Tư vấn ĐTXD Trung Trung Bộ - Công ty CP 134 Việt Nam - Công ty CP 379 Việt Nam - Công ty TNHH Xây dựng và cầu đường Anh Tuấn. Giá dự thầu của Liên danh là 512,069 tỷ đồng.

Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B đoạn qua tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng có tổng mức đầu tư 1.435 tỷ đồng, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông vận tải trên địa bàn các tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng theo quy hoạch; giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông, tăng cường liên kết vùng, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang Đông - Tây kết nối khu vực Tây Nguyên đến các tỉnh miền Trung…

Ngoài Gói thầu XD02 vừa mở, Dự án còn 1 gói thầu xây lắp lớn là Gói XD01 Thi công xây dựng đoạn Km0+00 - Km42+00 với dự toán 701.341.780.000 đồng (đến thời điểm 10 giờ ngày 23/2/2024 chưa thông báo mời thầu).

Chuyên đề