Yêu cầu bảo vệ môi trường tại các nhà máy nhiệt điện

(BĐT) - Thông tin phát đi ngày 4/10 từ Bộ Công Thương cho biết, Bộ vừa chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ rà soát, đánh giá tác động đến môi trường của các doanh nghiệp, trong đó có các nhà máy, dự án nhiệt điện.
Bộ Công Thương yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư phải hoàn thành đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường trong nhà máy nhiệt điện. Ảnh: Ngọc Anh
Bộ Công Thương yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư phải hoàn thành đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường trong nhà máy nhiệt điện. Ảnh: Ngọc Anh

Chỉ đạo đưa ra trong bối cảnh các nhà máy nhiệt điện của Việt Nam đang xây dựng cũng như đã đi vào vận hành đều có Báo cáo đánh giá tác động về môi trường (ĐTM), song vẫn có một số nhà máy chưa tìm được giải pháp về khí thải, chất thải theo đúng yêu cầu. Theo Bộ Công Thương, hiện cả nước có 20 nhà máy nhiệt điện than đang vận hành với lượng tro xỉ, thạch cao thải ra hơn 15,7 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, các nhà máy này vẫn chưa tìm được giải pháp đầu ra cho tro xỉ.

Trước thực trạng đó, để bảo vệ môi trường tại các nhà máy nhiệt điện, Bộ Công Thương yêu cầu các nhà thầu, chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan tuân thủ nghiêm ngặt quy định về môi trường. Đối với các dự án đang xây dựng, chưa đi vào vận hành, chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các cam kết trong ĐTM đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, các hạng mục công trình có sự thay đổi so với ĐTM ban đầu chỉ được triển khai thực hiện khi đã có sự chấp thuận của cơ quan phê duyệt.

Nhà thầu và chủ đầu tư phải hoàn thành đầy đủ các hạng mục, công trình bảo vệ môi trường theo cam kết trong ĐTM. Đối với các nhà máy đang hoạt động, Bộ Công Thương yêu cầu các nhà máy tuân thủ đầy đủ cam kết về quan trắc và giám sát môi trường đã được phê duyệt trong ĐTM.

Trung Hiếu