Đấu giá 20% vốn Công ty Thức ăn chăn nuôi Khatoco với giá khởi điểm 12.600 đồng/cp

(BĐT) - Tổng công ty Khánh Việt sẽ bán đấu giá 900.000 cổ phiếu Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Khatoco, tương đương 20% số lượng cổ phần đang lưu hành với giá khởi điểm là 12.600 đồng/cổ phiếu.

Theo bản công bố thông tin, 4 cổ đông lớn của Thức ăn chăn nuôi Khatoco gồm: Công ty CP Công nghệ sinh học Tân Việt với tỷ lệ sở hữu 51%, Tổng công ty Khánh Việt nắm giữ 20%, 2 cá nhân Đỗ Hoàng Phúc và Đỗ Linh Nhâm nắm giữ lần lượt là 14,76% và 11,11%.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt lần lượt là 292 tỷ đồng và gần 3 tỷ đồng. Năm 2018, Công ty đặt mục tiêu 304 tỷ đồng doanh thu và 4,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Khatoco có vốn điều lệ 45 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; chăn nuôi trâu bò…

 

Hoàng Việt