Ngày 15/1: Có 5/255 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 255 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 15/01/2016.
Ngày 15/1: Có 5/255 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 15/1: Có 5/255 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 250 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Ban Quản lý các dự án xây dựng cơ bản huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 18/01/2016; Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Quốc lộ 1 (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 19/01/2016, Ban Quản lý dự án công trình huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 20/01/2015 và UBND xã Ái Thượng (huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/01/2016 đến 09 giờ ngày 27/01/2016. 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT/HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu, mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Công ty Điện lực Ninh Thuận đăng tải TBMT gói thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT là: 20160104082-00, nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban biên tập

Tin liên quan