'Trường hợp đặc biệt' vào Ban chấp hành Trung ương được quy định thế nào?

(BĐT) - "Trường hợp đặc biệt" là người đã vượt quá quy định chung về độ tuổi nhưng lại rất cần thiết được cơ cấu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị hay Ban Bí thư.

Chuyên đề