Toàn cảnh đấu thầu qua mạng 4 tháng đầu 2021

(BĐT) -  4 tháng đầu năm 2021, có tổng cộng 29.054 gói thầu được đấu thầu qua mạng với tổng giá gói thầu 117.525 tỷ đồng...

Chuyên đề