Tiến độ metro số 1 ở TP.HCM

Metro số 1 đã hoàn thành 82%, dự kiến vận hành thử nghiệm trong quý III năm nay.
Tiến độ metro số 1 ở TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề