(BĐT) - Ban Quản lý dự án huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai vừa công bố kết quả chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Xây lắp (hạng mục giao thông, hệ thống thoát nước) thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ xã Đắc Lua đi Đăng Hà, tỉnh Bình Phước. Việc công bố bị chậm so với quy định.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Công ty TNHH Thành Hưng Phúc trúng thầu với giá 73,808 tỷ đồng, giảm 0,5% so với giá gói thầu; thời gian thực hiện hợp đồng là 600 ngày, loại hợp đồng trọn gói. Đây là gói thầu thứ 18 mà Thành Hưng Phúc trúng thầu tại BQLDA huyện Tân Phú trong gần 4 năm qua.

Gói thầu nêu trên sử dụng ngân sách huyện Tân Phú, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; đóng thầu vào ngày 9/12/2020. Cả 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu đều có địa chỉ tại tỉnh Đồng Nai. Trong đó, Công ty TNHH Ninh Thịnh và Công ty TNHH Hồng Hà bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật.

Tháng 12/2020, Ban Quản lý dự án huyện Tân Phú đã ký hợp đồng với Thành Hưng Phúc. Việc đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu chậm so với quy định là do cán bộ của Ban “nhiều việc nên quên”.

Theo tìm hiểu, Liên danh Công ty TNHH Hồng Hà - Công ty TNHH Thành Hưng Phúc đang thi công Gói thầu số 05 (xây dựng) Phần tuyến phân đoạn 1, từ Km0+000 (đầu tuyến) đến Km3+560 thuộc Dự án Nâng cấp, xây dựng đoạn 1 và đoạn 2 tuyến đường Cao Cang huyện Định Quán do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai mời thầu (giá trúng thầu 45,7 tỷ đồng; trúng thầu tháng 12/2020; thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày).