Trong tháng 1 năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là 1,334 tỷ USD, tăng 101,2% so với cùng kỳ năm 2015.
Thu hút vốn FDI tháng 1/2016 đạt hơn 1,3 tỷ USD

Thu hút vốn FDI tháng 1/2016 đạt hơn 1,3 tỷ USD

Đó là thông tin vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đưa ra khi đánh giá về tình hình thu hút vốn FDI tháng đầu năm 2016. 

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/01/2016, ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 800 triệu USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2015. 

Các doanh nghiệp FDI xuất khẩu (kể cả dầu thô) đạt 9,745 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 70,6% kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài tính trong tháng 1 năm 2016 đạt 8,15 tỷ USD, bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 58,2% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong tháng 1 năm 2016, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 1,595 tỷ USD. 

Theo số liệu của hệ thống thông tin về Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/1/2016 cả nước có 127 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 1,011 tỷ USD, tăng 157,9% so với cùng kỳ năm 2015. Đến 20/01/2016, có 56 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 323,41 triệu USD, tăng 19,2 % so với cùng kỳ năm 2015. 

Tháng 1/2016, vốn FDI tăng hơn 100% so với cùng kỳ ảnh 1

Trong tháng 1 năm 2016 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 58 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 905,14 triệu USD, chiếm đến 67,8% tổng vốn đầu tư đăng ký trong tháng 1. 

Với 1 dự án lớn tổng vốn đầu tư 210,58 triệu USD, lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi, giải trí đứng thứ hai, chiếm 15,7% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ 3 là lĩnh vực Sản xuất phân phối điện, nước với 1 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 59,22 triệu USD, chiếm 4,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. 

Tháng 1 năm 2016 có 24 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 295,47 triệu USD, chiếm 22,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam;

Tháng 1/2016, vốn FDI tăng hơn 100% so với cùng kỳ ảnh 2

Đơn vị: Triệu USD

Malaysia đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 243,57 triệu USD, chiếm 18,2% tổng vốn đầu tư; Trung Quốc đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 179,51 triệu USD, chiếm 13,4% tổng vốn đầu tư.  

Trong tháng 1 năm 2016 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 29 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với 15 dự án cấp mới và 7 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 243,51 triệu USD, chiếm 18,2% tổng vốn đầu tư. 

Đồng Nai đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 183 triệu USD, chiếm 13,7%. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 163,43 triệu USD chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư. 

Trong số các dự án lớn, đáng chú ý nhất là dự án đầu tư mua sắm và vận hành hệ thống kỹ thuật, thiết bị, công nghệ, phần mềm và kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán trên lãnh thổ Việt Nam, tổng vốn đầu tư 210,58 triệu USD do Berjaya corporation Berhad (Malaysia) liên doanh với Công ty TNHH một thành viên xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đầu tư tại Hà Nội. 

Ngoài ra là dự án Nhà máy sản xuất trang phục may mặc do công ty TNHH Maple (Singapore) với tổng vốn đầu tư 110 triệu USD tại Bắc Ninh. Dự án nhà máy sản xuất tai nghe, dây kết nối New wing, tổng vốn đầu tư 100 triệu USD do Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology Bắc Giang đầu tư tại Bắc Giang.

Theo Trí thức trẻ