Biểu đồ nền kinh tế thế giới

(BĐT) - Theo ước tính mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB), GDP danh nghĩa của toàn cầu đạt khoảng 80 nghìn tỷ USD trong năm 2017.

Trong đó, Mỹ vẫn là quốc gia có GDP lớn nhất với 19,4 nghìn tỷ USD, chiếm 24,4% nền kinh tế thế giới. Trung Quốc đứng thứ 2 với GDP danh nghĩa năm 2017 đạt 12,2 nghìn tỷ USD. Nhật Bản và Đức lần lượt đứng ở những vị trí tiếp theo.

Biểu đồ nền kinh tế thế giới - ảnh 1
Giá trị GDP danh nghĩa các nền kinh tế lớn trên thế giới năm 2017 (Nguồn: visualcapitalist)

Hoàng Hải (Theo báo chí nước ngoài)