Nửa cuối năm 2017, sức ép phát hành TPCP không quá lớn

(BĐT) - Thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tuần qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức gọi thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) ở các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm và 30 năm với khối lượng gọi thầu lần lượt ở mức 1.500 tỷ, 1.500 tỷ, 1.000 tỷ và 1.000 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong đó, lượng đặt thầu cho kỳ hạn 5 năm gấp 3,07 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu chỉ đạt 27% tại mức lãi suất 4,9%/năm. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 7 năm bằng 2,23 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu đạt 70% tại mức lãi suất 5,2%/năm. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 10 năm bằng 3,35 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu đạt 100% tại mức lãi suất 5,56%/năm. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 30 năm bằng 4,49 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu đạt 78% tại mức lãi suất 7,1%/năm.

Tính đến hết quý II, KBNN đã vượt kế hoạch phát hành TPCP trong quý và hoàn thành hơn 72% kế hoạch phát hành cả năm. Trên cơ sở đó, KBNN không chịu quá nhiều sức ép phát hành trong hai quý cuối năm. Lãi suất trúng thầu nhiều khả năng sẽ đi ngang hoặc tăng/giảm với biên độ nhỏ.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư