Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Chính phủ đã điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo hiệu quả...
Những điểm sáng kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ ảnh 1