(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 406 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 03/01/2020. 
Ngày 3/1: 1/406 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 3/1: 1/406 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 405 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là:

Áp dụng sai loại gói thầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) đăng tải thông báo mời thầu Gói thầu Cung ứng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện Krông Pắc (Số thông báo là: 20200104464 - 00), nêu loại gói thầu xây lắp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 45 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, gói thầu xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình. 

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.