(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 185 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 17/02/2016. 
Ngày 17/2: Có 4/185 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 17/2: Có 4/185 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 181 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Công ty CP Tư vấn xây dựng Thống Nhất (tỉnh Kiên Giang) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 23/02/2016 đến ngày 29/02/2016; Trung tâm Tư vấn xây dựng Đồng Nai dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/02/2016 đến ngày 01/3/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban quản lý các dự án huyện Cư Jút (tỉnh Đăk Nông) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 19/02/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, BQL các dự án đầu tư và xây dựng TP. Quảng Ngãi nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.