(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 421 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 04/7/2019.
Ngày 04/07: 7/421 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 04/07: 7/421 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 414 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (TP. Hà Nội) đăng tải TBMCH theo quy trình rút gọn cho các gói thầu dịch vụ phi tư vấn có giá trị gói thầu trên 500 triệu đồng (số thông báo lần lượt là: 20190710106 - 00 và 20190710136 - 00); Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Triều An (tỉnh Lâm Đồng) đăng tải TBMCH theo quy trình rút gọn cho các gói thầu xây lắp có giá trị gói thầu trên 01 tỷ đồng (số thông báo lần lượt là: 20190711881 - 00 và 20190711026 - 00)

Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn có giá trị không quá 500 triệu đồng, gói thầu xây lắp có giá trị không quá 01 tỷ đồng. 

Áp dụng sai bảo đảm dự thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng đăng tải TBMT gói thầu xây lắp (số thông báo là: 20190710298 - 00), nêu phương thức lựa chọn nhà thầu “Hai giai đoạn hai túi hồ sơ” áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu trong giai đoạn 1. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 11 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, trường hợp áp dụng phương thức đấu thầu hai giai đoạn nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trong giai đoạn 2. 

Áp dụng sai loại gói thầu: UBND tỉnh Sơn La đăng tải TBMT Gói thầu Sửa chữa lớn xe ô tô Toyota Landcruise BKS 26A-29999 (Số thông báo: 20190711153 - 00) và Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền (tỉnh Yên Bái) đăng tải TBMT Gói thầu Sửa chữa lớn xe ô tô Toyota Landcruise BKS 21C1357 (Số thông báo: 20190712673 - 00), nêu loại gói thầu xây lắp. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 13 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.