(BĐT) -  Dưới đây là một số khoản đầu tư mà nhà tiên tri xứ Omaha thực hiện trong đại dịch