[Infographic] Thành phố nào có nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Dưới đây là biểu đồ Chỉ số bong bóng bất động sản toàn cầu năm 2022 được ngân hàng đầu tư UBS xem xét tại các thành phố lớn trên thế giới. Theo đó, các thành phố có điểm chỉ số trên 1,5 được xem là có nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản; điểm số từ 0,5 - 1,5 là có giá bất động sản được định giá quá cao; điểm dưới 0,5 là có giá bất động sản hợp lý.
[Infographic] Thành phố nào có nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản ảnh 1

Nguồn: VisualCapitalist

Chuyên đề

Kết nối đầu tư