[Infographic] Những thương vụ "lên sàn" tỷ USD trong năm 2021

(BĐT) - Từ đầu năm 2021 đến nay, định giá doanh nghiệp bình quân của các thương vụ niêm yết là 5 tỷ USD.
[Infographic] Những thương vụ "lên sàn" tỷ USD trong năm 2021 ảnh 1

Nguồn: VisualCapitalist

Chuyên đề