[Infographic] Những quốc gia nào có mức thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất trong G20?

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - G20 là nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới. Khối này chiếm hơn 85% nền kinh tế toàn cầu và có hành động chính sách thống nhất nhằm ứng phó với các sự kiện thế giới. Mặc dù vậy, trên thực tế, khối này gồm các nền kinh tế với chính sách đa dạng và khác biệt, đặc biệt là chính sách dành cho doanh nghiệp.

Dưới đây là thuế thu nhập doanh nghiệp tại các nền kinh tế G20, dựa trên dữ liệu của Trading Economics.

Nguồn: VisualCapitalist

Nguồn: VisualCapitalist

Chuyên đề