[Infographic] Những quốc gia có rủi ro vỡ nợ cao nhất năm 2022

(BĐT) - Tháng 5/2022, Sri Lanka lần đầu tiên vỡ nợ. Chính phủ nước này đã không thể trả được số lãi 78 triệu USD cho khoản nợ dù đã được gia hạn thời gian trả nợ 30 ngày. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới tương lai kinh tế của Sri Lank mà còn đặt ra một câu hỏi quan trọng - Đó là những nước nào có nguy cơ vỡ nợ?

Chuyên đề