(BĐT) - Trước tình hình dịch bệnh trên cả nước đang diễn biến nhanh và phức tạp với số ca mắc hàng ngày vẫn tăng cao lên tới 4 con số, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa có Công điện số 13/CĐ-UBND yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình, diễn biến mới.
Infographic: Hà Nội tăng cường biện pháp phòng Covid-19, tạm dừng hoạt động ngoài trời và vận tải hành khách ảnh 1

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)