[Infographic] Các cường quốc về điện hạt nhân

(BĐT) - Theo dữ liệu từ Power Reactor Information System (PRIS), trên thế giới có gần 450 lò phản ứng cung cấp năng lượng hạt nhân cho các quốc gia, chiếm khoảng 10% tổng điện năng của thế giới và khoảng 4% tổng các nguồn năng lượng toàn cầu.

Dưới đây là biểu đồ thông tin về 15 quốc gia dẫn đầu thế giới về điện hạt nhân, chiếm hơn 91% tổng sản lượng điện hạt nhân toàn cầu.

Nguồn: VisualCapitalist

Nguồn: VisualCapitalist

Chuyên đề