#cường quốc về điện hạt nhân
[Infographic] Các cường quốc về điện hạt nhân

[Infographic] Các cường quốc về điện hạt nhân INFOGRAPHIC

(BĐT) - Theo dữ liệu từ Power Reactor Information System (PRIS), trên thế giới có gần 450 lò phản ứng cung cấp năng lượng hạt nhân cho các quốc gia, chiếm khoảng 10% tổng điện năng của thế giới và khoảng 4% tổng các nguồn năng lượng toàn cầu.