[Infographic] 11 tháng 2021, thu hút FDI đạt 26,46 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/11/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt 26,46 tỷ USD, tăng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, có 1.577 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài (giảm 31,8% so với cùng kỳ năm ngoái) với tổng vốn đăng ký đạt gần 14,06 tỷ USD (tăng 3,7%); có 877 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 16,6%); có 3.466 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 40,4%), tổng giá trị vốn góp đạt gần 4,38 tỷ USD (giảm 33%).

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết thêm, trong 11 tháng qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 14 tỷ USD, chiếm 53% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành sản xuất, phân phối điện mặc dù thu hút được số lượng dự án mới, điều chỉnh cũng như góp vốn, mua cổ phần không nhiều, song với quy mô dự án lớn nên đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư trên 5,7 tỷ USD, chiếm 21,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Chuyên đề