[Infographic] 10 tỷ phú "ăn nên làm ra" dưới thời ông Trump

(BĐT) - Kể từ khi ông Trump đắc cử tổng thống vào cuối năm 2016, tổng tài sản của các tỷ phú Mỹ tăng thêm gần 1.000 tỷ USD lên 2.900 tỷ USD, chủ yếu nhờ thị trường chứng khoán tăng trưởng tới 60%. Trong đó, 10 người kiếm được nhiều tiền nhất trong nhiệm kỳ của ông Trump có tổng tài sản tăng thêm 490 tỷ USD.

Chuyên đề