Hai cựu tổng giám đốc bị đề nghị án tử hình và 24-27 năm, hai cấp phó 10-12 năm, kế toán trưởng 7-8 năm.
TT Họ tên Chức vụ Tội danh bị cáo buộc Mức ánđề nghị
1 Hà Văn Thắm (45 tuổi) Nguyên chủ tịch HĐQT Tham ô tài sản Chung thân
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 19-20 năm
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 20 năm
Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng 18-20 năm
2 Nguyễn Xuân Sơn (55 tuổi) Nguyên tổng giám đốc Tham ô tài sản Tử hình
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản Chung thân
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 16-18 năm
3 Nguyễn Minh Thu (44 tuổi) Nguyên tổng giám đốc – Chủ tịch HĐQT Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 10-12 năm
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 14-15 năm
4 Nguyễn Văn Hoàn (40 tuổi) Nguyên phó tổng giám đốc Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 10-12 năm
Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng 10-12 năm
5 Lê Thị Thu Thuỷ (40 tuổi) Nguyên phó tổng giám đốc Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 11-12 năm
6 Vũ Thị Thuỳ Dương (37 tuổi) Nguyên giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 9-10 năm
7 Nguyễn Thị Nga (37 tuổi) Nguyên kế toán trưởng Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 7-8 năm
8 Nguyễn Hoài Nam (40 tuổi) Nguyên giám đốc khối nguồn vốn Cố ý làm trái quy định của nhà nước vế quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 6-7 năm
9 Nguyễn Thị Thu Ba (44 tuổi) Nguyên giám đốc khối ngân hang bán lẻ Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 5-6 năm
10 Đỗ Đại Khôi Trang (41 tuổi) Nguyên giám đốc khối khách hàng cá nhân Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 6-7 năm
11 Nguyễn Xuân Thắng (38 tuổi) Nguyên phó giám đốc khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 3-4 năm
Nhóm 34 giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch
12 Lê Tuấn Anh (41 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Thăng Long Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 36-42 tháng
13 Nguyễn Thị Kiều Liên (39 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Vũng Tàu Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 36-42 tháng
14 Nguyễn Minh Đạo (48 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Hà Nội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 36-42 tháng
15 Trần Thị Thu Hương (43 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Hải Dương Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 36-42 tháng
16 Hoàng Bích Vân (42 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh TP HCM Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 36-42 tháng
17 Nguyễn Quốc Chiến (45 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Sài Gòn Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 36-42 tháng
18 Phạm Đình Yên (43 tuổi) Nguyên giám đốcPhòng giao dịch Đào Duy Anh Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 30-36 tháng tù treo
19 Ngô Hải Nam (43 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Quảng Ninh Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 30-36 tháng tù treo
20 Phann Thị Tú Anh (53 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Quảng Ngãi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 30-36 tháng tù treo
21 Lê Quỳnh An (45 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Vinh Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 30-36 tháng tù treo
22 Nguyễn Hồng Quân (52 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Cà Mau Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 30-36 tháng tù treo
23 Nguyễn Trà My (36 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Thăng Long Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 30-36 tháng tù treo
24 Nguyễn Xuân Sơn (40 tuổi) Nguyên giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 24-30 tháng tù treo
25 Mai Văn Cường (43 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Hải Phòng Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 24-30 tháng tù treo
26 Tạ Hoàng Phương (53 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Khánh Hoà Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 24-30 tháng tù treo
27 Nguyễn Văn Đức (41 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Thanh Hoá Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 24-30 tháng tù treo
28 Lê Vũ Thuỷ (42 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Bình Dương Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 24-30 tháng tù treo
29 Trần Thị Thiên Ngân (40 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Đà Nẵng Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 24-30 tháng tù treo
30 Lê Bảo Kiên (41 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Phòng giao dịch Hoàn Kiếm (Hà Nội) Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 24-30 tháng tù treo
31 Phan Thị Lan (56 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Hà Tĩnh Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 24-30 tháng tù treo
32 Bùi Đức Quỳnh (41 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Đồng Nai Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 24-30 tháng tù treo
33 Ngô Hoàng Long (37 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Phòng giao dịch Âu Cơ (Hà Nội) Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 24-30 tháng tù treo
34 Nguyễn Thị Bình Phương (62 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Bắc Giang Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 24-30 tháng tù treo
35 Hoàng Phương Nga (41 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng (TP HCM) Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 24-30 tháng tù treo
36 Nguyễn Lưu Nam (41 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Quy Nhơn Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 24-30 tháng tù treo
37 Nguyễn Viết Hiền (38 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Phòng giao dịch Âu Cơ (Hà Nội) Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 24-30 tháng tù treo
38 Nguyễn Quốc Trưởng (42 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Cần Thơ Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 24-30 tháng tù treo
39 Đỗ Quốc Trình (38 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng (TP HCM) Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 24-30 tháng tù treo
40 Trịnh Xuân Hà (36 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Phòng giao dịch Long Biên (Hà Nội) Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 24-30 tháng tù treo
41 Trần Anh Thiết (41 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Hà Nội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 24-30 tháng tù treo
42 Nguyễn Thị Loan (38 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Phòng giao dịch Trung Yên (Hà Nội) Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 18-24 tháng tù treo
43 Nguyễn Phan Trung Kiên (35 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Phòng giao dịch Đông Đô (Hà Nội) Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 18-24 tháng tù treo
44 Nguyễn Văn Chai (43 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Bắc Giang Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 24-30 tháng tù treo
45 Nguyễn Quốc Trưởng (42 tuổi) Nguyên giám đốc chi nhánh Cần Thơ Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 18-24 tháng tù treo
46 Nguyễn Việt Hà (40 tuổi) Nguyên giám đốc Phòng giao dịch Đào Duy Anh (Hà Nội) Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 18-24 tháng tù treo
47 Hoàng Thị Hồng Tứ (34 tuổi) Nguyên chủ tịch HĐQT công ty BSC Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản 30-36 tháng
48 Phạm Hoàng Giang (42 tuổi) Nguyên tổng giám đốc công ty BSC Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 8-9 năm
49 Phạm Công Danh (52 tuổi) Chủ tịch HĐQT tập đoàn Thiên Thanh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng 16-17 năm
50 Trần Văn Bình (51 tuổi) Nguyên Tổng giám đốc công ty Trung Dung Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng 5-6 năm
51 Hứa Thị Phấn (70 tuổi) Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ Vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng 17-18 năm
Theo VnExpress